Waarom SOWO?

De afgelopen jaren is de bezorgdheid om de dalende interesse van jongeren voor maatschappelijke betrokkenheid toegenomen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Vlaamse jongeren minder begaan zijn met burgerschap en maatschappelijke fenomenen. De samenleving waarin de jongeren vandaag opgroeien benadrukt persoonlijke verantwoordelijkheid en stelt het individu centraal.

Met die reden wil de Sociale Wetenschappen Olympiade de maatschappelijke cohesie vergroten door de nieuwsgierigheid van de jongeren op sociale fenomenen te richten en het bewustzijn voor sociale thema’s aan te wakkeren.

We zijn er van overtuigd dat het voor de leerlingen uit het secundair onderwijs een niet
te evenaren mogelijkheid is om de sociale wetenschappen vanuit een ander perspectief te benaderen. Deze benadering zal de vergaarde kennis van de leerlingen verrijken met een hogere graad van relativering en objectiviteit. Dit project is een kans om zichzelf zowel als persoon en als “socioloog” verder te ontplooien en om zijn/haar horizon te verruimen.