Wedstrijdreglement

 1. SOWO is gericht op de leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
 2. Elk deelnemer, alleen of in een groep van maximum 3 leerlingen, dient een onderzoekspaper in voor de voorziene deadline.
 3. Een leerling kan slechts met 1 paper deelnemen.
 4. De 30 projecten die de preselectie halen worden via mail of brief op de finale uitgenodigd.
 5. De onderwerpen zijn verdeeld over 6 categorieën:
  “Economie”, “Gezondheid”, “Onderwijs”, “Sociale Cohesie”, “Media”, “Mensenrechten & Varia”
 6. De selectie van de paper gebeurt op basis van de beoordelingscriteria van het jurycomité.
 7. Inschrijving van de deelnemers gebeurt per school, onder leiding van een schoolverantwoordelijke via de website van SOWO (www.sowo.be). Deelname aan de wedstrijd kan tot en met 3 maart 2018.
 8. De organisatie kan de inschrijvingen stopzetten indien het aantal toegelaten projecten per categorie wordt overschreden.
 9. Het nemen van foto’s en camera opnames zijn voorbehouden aan de toestemming van het organisatiecomité.
 10. De organisatie voorziet basisuitrusting (tafel, stoel, elektriciteit, beamer) aan de deelnemers tijdens de finale. Materiaal nodig voor de projecten wordt door de deelnemers voorzien.
 11. Volgorde van de presentaties tijdens de finale wordt door de organisatie bepaald en via mail gecommuniceerd.
 12. De projecten van de deelnemers kunnen door de organisatie gebruikt worden voor promotie en reclamedoeleinden.
 13. De scholen en leerlingen die deelnemen aan de olympiade zijn zelf verantwoordelijk voor hun vervoer. Eten en drinken zal door de organisatie worden voorzien.
 14. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos.
 15. De prijzen worden toebedeeld per groep en niet per persoon.