Wat is VOV?

De Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV) is de koepelorganisatie van de Pangea-wiskundequiz , de Sociale Wetenschappen Olympiade en de tekenwedstrijd “Kunst van het Samenleven” . Vertrekkend vanuit het motto “elk kind is talentvol” wil VOV de verborgen talenten van onze jongeren naar boven brengen via uitdagende wedstrijden.

Leren hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Met haar speelse olympiades wil VOV daarom vaardigheden stimuleren zoals creativiteit, kritisch redeneren, efficiënt communiceren en probleemoplossend denken. Door volop in te zetten het talent van jongeren, hoopt VOV hun zelfvertrouwen en ambities aan te wakkeren.

Wat is SOWO?

De Sociale Wetenschappen Olympiade wil de maatschappelijke cohesie vergroten door de nieuwsgierigheid van jongeren voor sociale ontwikkelingen aan te wakkeren en het bewustzijn rond sociale thema’s te vergroten. Op die manier leren de jongeren om maatschappelijke kwesties vanuit een ander perspectief te benaderen. Veel van de 17-18 jarigen bruisen van interessante ideeën voor het politieke en maatschappelijke debat, maar vinden vaak hun weg niet naar het grote publiek. VOV wil hiervoor een platform aanbieden om hun maatschappelijk engagement te faciliteren. SOWO spoort deelnemers aan om vaardigheden zoals kennis vergaren, onderzoek voeren en standpunten verdedigen uit te spelen. De olympiade is een unieke kans voor de leerlingen om zichzelf zowel als individu en als “humane wetenschapper” verder te ontplooien en zo haar/zijn en onze wereld te verruimen.