“Mijn Stage in Zuid-Afrika zal ik nooit vergeten”

De Winnaar van de allereerste Sociale Wetenschappen Olympiade Bert Van Poeck is naar Zuid-Afrika meer bepaald Cape Town vertrokken om zijn sociale stage af te leggen. De eerste editie van de Sociale Wetenschappen Olympiade is afgelopen academiejaar georganiseerd door de Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV), lid van Fedactio. Tussen meer dan 750 leerlingen van het secundair onderwijs was Bert die met zijn onderzoek naar pestgedrag kans maakte op deze sociale stage in een Derdewereldland. Bert evalueert zijn 2-wekelijkse stage als volgt: “De tijd die ik in Zuid-Afrika heb doorgebracht zal ik nooit vergeten. Ik heb moeilijke maar ook zeer leuke momenten gehad. Ik ben er wijzer van geworden. Het was een geslaagde stage”.

Bert heeft de eerste twee dagen van zijn stage doorgebracht in de “Bokmakairi primary school”, een publieke school in Cape Town. In Bokmakairi bestaat een gemiddelde klas uit 40 tot 50 leerlingen. Bert wees er op dat de leerlingen in het gemeenschapsonderwijs geen motivatie hebben om te studeren aangezien ze niet ondersteund worden door hun ouders of door de leerkrachten. Bert, “Van wat ik op de Bokmakairi heb kunnen observeren sta ik versteld. Grade 1,2,3 en 4 zijn nog vatbaar om iets aan te leren, maar in de hogere jaren heerst er een pure chaos. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik sta er hopeloos bij. Ik heb er geen woorden voor”.

Bert heeft ook de mogelijkheid gekregen om zijn stage verder te zetten in het privé- onderwijs, de “Star International primary school”. Hij observeerde hoe groot de kloof kan zijn tussen twee scholen in eenzelfde stad. In tegenstelling tot Bokmakieri hebben de leerlingen WEL respect en er moet geen fysiek geweld gebruikt worden om kinderen in toon te houden. Bert die tevens gitaar bespeelt, heeft in de Star International primary school vooral meegeholpen met de muzieklessen. Bert wijst er op dat er een duidelijk verschil is in het onderwijs in Afrika. “Heb je geld in Afrika? Dan zit je goed, je kan je kind naar een deftige school sturen waar ieder kind genoeg aandacht en ondersteuning krijgt zowel van de ouders als van de leerkrachten. Heb je minder geluk en zit je in een slechte buurt zoals Bokmakairi dan ziet het er niet zo rooskleurig uit”.

Van Poeck verbleef gedurende 2 weken lang in Afrika bij een gastgezin. Zo heeft hij de leefomstandigheden ter plaatse kunnen beleven. Het gastgezin waarin Bert verbleef leefde in een “underpriviliged area” volgens Bert. Alleen het noodzakelijke was aanwezig. Het was niet makkelijk om hier aan te wennen voegde Bert er aan toe. Hoewel het gastgezin volgens de Afrikaanse standaarden wel een welvarend gezin was.

Daarnaast heeft Van Poeck ook de mogelijkheid gekregen om de cultuur en de toeristische kant van de stad te verkennen. Bert vertelt ons dat vooral de natuur in Cape Town adembenemend is en het meest de Tablemountains hem bijgebleven zijn. Vervolgens werden er ook nog bezoekjes gebracht aan de Two Oceans Aquarium, Franschoek, Rhodes Memorial, Kaap de Goede Hoop, Chapmans Peak.

Tenslotte voegde Bert er aan toe dat Afrikanen een heel andere mentaliteit en levensstijl hebben in vergelijking met het Westen: ze kunnen zich met heel weinig tevreden stellen en blijven hierbij gelukkig en vol goede moed. Bert onderstreept voornamelijk dat deze sociale stage zowel aan hem als aan diegenen die hem gevolgd hebben vele levensvatbare boodschappen heeft meegeven.

Om de belevenissen in Zuid-Afrika van Bert zelf te horen, kunt u zijn reisblog raadplegen via de site: https://sowosouthafrica.wordpress.com/