Finalisten SOWO op bezoek in het Vlaams Parlement
Op uitnodiging van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans hebben de finalisten van de Sociale Wetenschappen Olympiade het Vlaams Parlement vandaag bezocht. Om 11u spraken de finalisten af aan De Loketten, het eetcafé en de tentoonstellingsruimte van het parlement. Daar stond de gids hen op te wachten voor een verrijkende rondleiding door het gebouw van het Vlaams Parlement dat ooit een postgebouw is geweest. De gids stopte bij alle opmerkelijke kunstwerken van bekende Vlaamse kunstenaars als Panamarenko, Arne Quinze en Jan Fabre. De finalisten bezochten ook de Pieter Bruegelzaal en konden zo een stukje van de vergadering van de commissie ruimtelijk ordening meepikken. Er werd ook even halt gehouden aan het kantoor van de voorzitter en via de wandelgangen keerden ze terug naar de Loketten. Daar heette Peumans de finalisten persoonlijk welkom en gaf hij een korte toelichting over zijn functies als voorzitter. Een daarvan is het Vlaams Parlement representeren naar de buitenwereld zoals tijdens de finale van SOWO. Daarnaast zit hij de plenaire vergaderingen voor en ontvangt hij delegaties uit verschillende landen die op bezoek zijn in Vlaanderen.

Vervolgens nodigde Peumans de winnaars uit om samen te lunchen in het restaurant De Daktuin op de hoogste verdieping van het Vlaams Parlement. In een gemoedelijke sfeer genoten de finalisten van de prachtige omgeving en de heerlijke lunch. Ze vertelden de voorzitter over het onderzoek dat ze voerden in het kader van de Sociale Wetenschappen Olympiade en over hun keuze van hogere studies die ze weldra zullen aanvatten. De voorzitter vond de onderzoeken heel interessant en zei een fantastisch initiatief als SOWO volgend jaar opnieuw te zullen steunen.

Na de gezellige lunch namen de finalisten plaats op de publiekstribune van de plenaire vergaderzaal waar ministers en volksvertegenwoordigers sociale en andere vraagstukken voorlegden zoals de bestuurskracht van kleine gemeenten, de dreigende netproblemen bij een overaanbod van groene energie, de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse havens… Misschien problematiek waar de deelnemers van de Sociale Wetenschappen Olympiade volgend jaar een onderzoek naar zullen voeren?

Eerste Olympiade voor Sociale Wetenschappen voor derde graad secundair

In de Hogeschool Universiteit Brussel is de eerste Olympiade voor Sociale Wetenschappen gehouden. Zo’n Olympiade voor Sociale Wetenschappen is een beetje zoals een wiskunde olympiade. Uit meer dan 300 projecten uit de derde graad van het secundair onderwijs werden dertig finalisten geselecteerd. Die moeten hun onderzoek in de sociale wetenschappen voor een professionele jury presenteren.

https://www.brusselnieuws.be/video/eerste-olympiade-voor-sociale-wetenschappen-voor-derde-graad-secundair

Drie van de dertig finalisten Sociale Wetenschappen Olympiade zijn leerlingen van VMS Roeselare

woensdag 18 mei 2011 om 16u01

Roeselare – Ann Sophie Raes, Miet Lezy en Hanne Vanbecelaere (VMS Roeselare) zijn geselecteerd voor de finale van de Vlaamse Sociale Wetenschappen Olympiade, die op zaterdag 21 mei in Brussel plaats heeft. “Het is een bevestiging van de kwaliteit van onze afdeling humane wetenschappen”, zegt begeleidende leerkracht Nele Goethals

De Sociale Wetenschappen Olympiade werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. 780 leerlingen uit de derde graad namen deel, goed voor 314 projecten met een onderzoek naar sociale problemen. Op de finale op zaterdag 21 mei zullen drie VMS leerlingen hun paper mondeling verdedigen in aanwezigheid van Jan mans, voorzitter van het Vlaams parlement.

Ann-Sophie Raes zocht een antwoord op de vraag hoe dyslectische jongeren van de tweede graad de maatregelen die de school voor hen treft, ervaren. De vrije tijd van lagere schoolkinderen was het onderwerp van Miet Lezy. Hanne Vanbecelaere interpelleerde de inwoners van Roeselare over hun visie op het afvalbeleid. “De leerlingen hebben volledig zelf de paper geschreven. De rol van de leerkracht beperkt zich tot coaching”, aldus VMS-leerkracht Nele Goethals. (LVA)

https://focus-wtv.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/drie-van de-dertig-finalisten-sociale-wetenschappen-olympiade-zijn-leerlingen-van-vms-roeselare/article-1195014363353.htm

Leerling GO! atheneum Brasschaat wint Olympiade Sociale Wetenschappen

Bert en mevrouw Elewaut, een van zijn mentoren

Bert Van Poeck wist de prominente juryleden Rik Torfs, Johan Leman en Rik Coolsaet het sterkst te overtuigen op de eerste Olympiade voor Sociale Wetenschappen met zijn betoog over hoe eerstejaars omgaan met pestgedrag.

Bert Van Poeck, leerling van 6 Humane Wetenschappen in GO! atheneum Brasschaat schopte het niet alleen tot de finale van de eerste olympiade voor Sociale Wetenschappen op zaterdag 21 mei, hij werd er bovendien ook nog eens gekozen tot de beste van zijn categorie.

Na verdediging van zijn werkstuk ‘Hoe gaan de leerlingen van het eerste jaar om met pestgedrag?’ werd Bert door de jury (o.a. Rik Torfs, Johan Leman en Rik Coolsaet) gekozen tot winnaar van de Sociale Wetenschappen Olympiade. Met zijn bekroning zet Bert het motto van de school ‘kennis met karakter’ extra kracht bij. Bert ging naar huis met een trofee en 500 euro. Daarenboven mag hij straks aan een boeiende sociale stage beginnen in een derdewereldland.

https://www.kabrasschaat.be/content/view/318/1/

Leerlingen van SJIB schitteren op Olympiade in Brussel

  • maandag 23 mei 2011, 17u42
  • Auteur: Guido Govaerts

Nina Vandeneede (links) en Haaike Nys (rechts) hielden de eer van SJIB hoog tijdens de sociale wetenschappen olympiade in Brussel

BEGIJNENDIJK
– Vorige zaterdag werd voor de eerste keer een sociale wetenschappen olympiade georganiseerd. Twee leerlingen van het Sint Jozefsinstiuut Betekom (SJIB) waren geselecteerd voor de finale. Ze behaalden een tweede en een vierde plaats. Voor deze eerste sociale wetenschappen olympiade werden meer dan driehonderd projecten ingediend. Haaike Nys en NIna Vandeneede, leerlingen van de richting sociale en technische wetenschappen van het SJIB, werden geselecteerd voor de finale.

Zij presenteerden hun werk mondeling voor een jury in Brussel.

Haaike nam deel in de categorie Varia met haar paper Het leven zoals het is: het speelplein. Ze verdiepte zich in haar onderwerp door zelf mee te draaien op een speelplein. Ze werd uiteindelijk vierde en kreeg een geldprijs van 150 euro.

Nina deed het nog beter en werd tweede (en 350 euro) in de categorie Gezondheid. Haar ingediende project had de titel All jou need is love: loyaliteitsmisbruik.

De voor de Olympiade ingediende werken zijn tevens hun eindwerken.

Zij werden begeleid door Sandra Uytterhoeven, coördinator van de richting sociale en technische wetenschappen, die voor beide leerlingen als mentor fungeerde.

https://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGGO_20110523_001

Strijd om �de beste’ oplossingen voor maatschappelijke problemen

De winnaars van de allereerste Sociale Wetenschappen Olympiade (SOWO) zijn bekend. De algemene winnaar van de eerste editie van SOWO werd Bert Van Poeck, die een onderzoek deed naar pestgedrag. Aan SOWO, een organisatie van de Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV), die op veel bijval van leerlingen, leerkrachten, ouders, juryleden en politici kon rekenen, namen in totaal meer dan 760 leerlingen met 314 verschillende projecten in 6 verschillende categorieën deel.

Op een boogscheut van de Grote Markt te Brussel, in de campus van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), hebben tientallen finalisten van de allereerste Sociale Wetenschappen Olympiade (SOWO) hun onderzoek(en) rond sociale thema’s voor een professionele jury gepresenteerd. Het zonnige weer belette ouders niet hun zoon of dochter, die hun beste oplossing voor een maatschappelijk probleem kwamen overbrengen, tijdens hun presentaties bij te staan en moreel te steunen. Nadien werd door de juryleden een winnaar per categorie en één algemene winnaar aangeduid. Bert Van Poeck werd met zijn onderzoek naar pestgedrag de allereerste algemene winnaar van SOWO en mag in de komende maanden een stage rond het thema onderwijs doen in een derdewereldland. Hiernaast kreeg hij als winnaar in de categorie onderwijs ook een cheque van 500 euro mee naar huis. Van Poeck die met zijn onderzoek ook al tijdens de categoriale presentaties opviel, verklaart zijn projectkeuze met de volgende woorden “vroeger ben ik zelf ook nog gepest geweest op school”. De laatstejaarsstudent secundair onderwijs benadrukt dat hij het helemaal niet had verwacht dat hij zou eindigen als algemene winnaar in de Olympiade. De winnaars mochten hun presentatie overdoen voor een publiek van meer dan 200 personen waaronder ook tientallen prominente aanwezigen uit Brussel en Vlaanderen. De kwaliteit van de presentaties en het zelfvertrouwen van de finale winnaars werd door het publiek op prijs gesteld en kon rekenen op heel wat daverend applaus.

Jaloers

De eregast op de finale van SOWO was Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. Hij benadrukte in zijn speech dat het volgens hem zeer belangrijk is dat burgers zich politiek en maatschappelijk engageren. Peumans vindt het daarom van belang dat jongeren actieve burgers worden. “Het is belangrijk dat zij nadenken over maatschappelijke problemen en op een kritische manier naar oplossingen zoeken. In dat opzicht is het belangrijk dat ze gemotiveerd worden zoals hier op de Sociale Wetenschappen Olympiade”, klonk het. In een verklaring aan onze krant gaf Peumans nog mee dat hij â€?jaloers’ is op de organisatie. Hij benadrukt dat er gelijkaardige initiatieven zijn vanuit het Vlaams Parlement maar dat er “niet zoveel gehoor gegeven wordt aan hun oproep”. “Het leuke is de interesse in de maatschappelijke onderwerpen en dat er zoveel gehoor gegeven wordt aan de oproep van de organisatie. Ik ben benieuwd naar hun geheim (van dit succes red.) Ik zal de organisator van onze evenementen in contact brengen met de VOV en de algemene coördinator van de Lucerna Colleges” voegde Peumans nog toe.

Waardering

VOV-voorzitter Mete Öztürk maakte in zijn toespraak ruimte voor de andere initiatieven van de vereniging, namelijk de wetenschapsbeurs en de Wiskunde Quiz, en lichtte zo de algemene doelstelling toe: “Elk kind is talentvol. Doch krijgt niet elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Onze belangrijkste doelstelling is om te zoeken naar de
verborgen talenten van jongeren. Via schooloverschrijdende initiatieven willen we op een speelse en competitieve manier hun talenten doen ontdekken om later verder te groeien tot zelfbewuste volwaardige volwassenen.”. Volgens Öztürk is naast het wetenschappelijke het maatschappelijke ook van groot belang en hebben ze SOWO georganiseerd om “de maatschappelijke cohesie te stimuleren en het bewustzijn van de jongeren voor sociale problemen aan te wakkeren”. De grote opkomst op de allereerste editie van SOWO “bewijst dat jongeren ook iets te zeggen hebben over de samenleving waarin ze leven” maakte Öztürk zich nog sterk. Eén van de prominenten die het enthousiasme van de VOV-voorzitter deelde was Saliha Eker. Volgens de Turkse attaché van Onderwijs, die in een gesprek aan onze krant SOWO als een “bewonderenswaardige” organisatie omschreef, viel vooral “de kwaliteit van de presentaties en de professionaliteit van de juryleden” op. Ze gaf ook nog te kennen dat ze graag meer leerlingen van Turkse afkomst op het podium had gezien. Federaal volksvertegenwoordiger Meyrem Almac? (Groen!) benaderde de olympiade die voor haar “van ongelooflijk belang” is vanuit een andere invalshoek. Ze beklemtoonde het feit dat de grootste partner van VOV het Lucerna College, een scholengroep opgericht door ondernemers van Turkse afkomst is, maar dat er “leerlingen met verschillende achtergronden van verschillende scholen aanwezig waren”. Volgens Almac? is dat “van onmetelijk belang om de beeldvorming te veranderen over allochtonen en tegelijkertijd ook te tonen dat die jongeren heel veel in hun mars hebben ongeacht hun achtergrond”. De Olympiade heeft volgens haar ook het misverstand over jongeren betreffende “het feit dat zij niet met grote maatschappelijke problemen bezig zijn en weinig geëngageerd zijn” verworpen. “Dit toonde toch wel aan dat zij erin slagen om iets kwalitatiefs neer te zetten.” klonk het nog. Dat leerlingen nadenken over maatschappelijke problemen en er ook eigen oplossingen proberen te formuleren is één van de “belangrijke” elementen die prof. Mieke Van Haegendoren aanhaalde in het kader van SOWO. Van Haegendoren is van mening dat het voor de Vlaamse Overheid “de moeite” is om het initiatief te steunen vooral “omdat er geen onderscheid werd gemaakt en het alle Vlaamse scholen aanspreekt”. “Verschillende leerkrachten van verschillende scholen ontmoeten hier elkaar bovendien. Dit is de perfecte vorm van dialoog” luidde het. Dit betreffende deed de Olympiade Prof. Johan Leman (antropoloog, KUL) dan eerder denken aan het verleden waar er “gelijkaardige organisaties gebeurden maar dan op kleinere schaal (per scholengroep of per scholennet)”. SOWO maakte geen onderscheid en richtte zich op al de Vlaamse scholen. Voor Leman was het vooral belangrijk dat de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs voor ze de stap naar het hoger onderwijs “de confrontatie (met hun talenten) aangaan op een ander niveau en presenteren voor een professionele jury”.

B-H-V dossier

Eén van de 30 onderzoeksprojecten die de finale haalde trok in het bijzonder de aandacht. De leerlingen Gaya Leysens, Imani Leysens en Barbara Van Oevelen presenteerden hun studie over het tot nog toe “onopgeloste” dossier over de kieskring Brussel- Halle- Vilvoorde. Het is één van de dossiers die al meer dan 340 dagen een nieuwe regeringsvorming beletten. De drie leerlingen formuleerden na een theoretische situatieschets de volgende “oplossingen”: de splitsing van de kieskring B-H-V, een grondwetswijziging zodanig dat de kieskring niet meer ongrondwettelijk is, dat een stuk grondgebied van Vlaams-Brabant wordt overgedragen aan Brussel of dat de bewoners van B-H-V mogen kiezen in welke kieskring ze stemmen. Hun voorkeur voor een “mogelijke oplossing” gaat eerder uit naar een mengeling van twee oplossingen. Ze willen dat B-H-V gesplitst wordt en dat er tegelijkertijd een deel van het ZoniĂ«nwoud wordt toegevoegd aan Brussel zodanig dat er een soort â€?corridor’ ontstaat tussen de hoofdstad en WalloniĂ«. Volgens de leerlingen zou dit de “Franstaligen blij maken” en “voor de Vlamingen een niet te groot verlies betekenen omdat er niet veel stemmen zouden verloren gaan”.

Winnaars selecteren moeilijk

De 30 onderzoeksprojecten geselecteerd door professionele juryleden uit een totaal van 314 projecten werden per categorie gepresenteerd voor een gemengd publiek van juryleden, medefinalisten en ouders. Alhoewel velen zenuwachtig waren brachten de leerlingen op “professionele, gestructureerde en een kwalitatieve manier” hun onderzoek naar voren. Sommigen lieten het niet na om af en toe te grappen doorheen de presentatie. Nadien werd de kennis en de motivatie van de leerlingen getoetst aan de hand van een korte vragenronde door de juryleden. Op basis van die persoonlijke evaluatie werden de winnaars per categorie aangeduid. De juryleden benadrukten dat “de kwaliteit” van de meeste presentaties en “het zelfvertrouwen” waarmee de
leerlingen hun onderzoek naar voor brachten hen “aangenaam verrast” had en dat de winnaar (soms) “moeilijk te kiezen was”.

Twee winnaars uit Roeselare

Naast algemeen SOWO-winnaar Bert Van Poeck werden de volgende leerlingen eerste in de volgende categorieën: (integratie) Zymcke Daneels, Anke Swinnen en Annelore Verelst met hun onderzoek naar de relatie tussen criminaliteit in de hoofdsteden en allochtonen, (economie) Hanne Vanbecelaere met haar project over de kennis en het idee van de inwoners van Roeselare over het afvalbeleid, (varia) Antonissen Birgit en Steurs Evelyn die een onderzoek deden over de eerste indruk, (burgerzin) Shana David & Cindy Pireyn met hun opmerkelijke presentatie over tienermoeders en (gezondheid) Raes Ann-Sophie met haar onderzoek rond het thema dyslexie bij Roeselaarse jongeren. Het viel op dat leerlingen van de Vrije Middelbare School (VMS) uit Roeselare eerste werden in twee verschillende categorieën. “Het doet vooreerst deugd dat zoveel mensen geinteresseerd zijn in sociale zaken. Dat onze leerlingen gewonnen hebben geeft natuurlijk een positief gevoel. Want de richting wordt soms door de wetenschappelijke en economische richtingen onderschat. Zowel voor de richting als voor de leerkrachten die hier aanwezig zijn is dit zeker een extra motivatie.” luidde het bij de VMS directeuren Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo.

SOWO werd dit jaar voor het eerst georganiseerd met bijzondere steun van voornamelijk het Lucerna College, de Belgische Federatie van Actieve Verenigingen (FEDACTIO) en de HUB. Naast deze gaven verschillende universiteiten zoals de KUL, UGent, UA, VUB, Universiteit Hasselt en andere scholen, ook werkgeversorganisaties zoals UNIZO hun steun aan het unieke initiatief. Op de prijsuitreiking waren verschillende prominenten aanwezig zoals Brussels minister Brigitte Grouwels, senator Peter Van Rompuy, federaal volksvertegenwoordiger Meyrem Almac?, Vlaams volksvertegenwoordiger Fatma Pehlivan, Veli Yüksel en Sven Gatz, Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe, Mahinur Özdemir en Elke Roex, Turks attaché voor onderwijs Saliha Eker, prof. Mieke Van Haegendoren, prof. Johan Leman, prof. Josse Van Steenberge, prof. Danny Wildemeersch, Fedactio vice-voorzitter Seval Kayman, schepen Selahattin Koçak en schepen Ahmet Koç.

https://www.zamanbenelux.com/benelux/newsDetail_getNewsById.action?newsId=5144