Inleiding en ori├źntatie van het onderzoeksprobleem

 • Je hebt relevante informatie gevonden en verwerkt.
 • Je hebt de theoretische achtergrond van je onderzoek weergegeven.
 • Je hebt nauwkeurig aangegeven wat je hebt onderzocht.

 
Probleemanalyse

 • De oorzaken en gevolgen van het onderzoeksprobleem zijn helder en duidelijk omschreven.
 • De analyse is diepgaand en steunt op betrouwbare informatie.
 • Bij de probleemanalyse zijn verschillende informatiebronnen geraadpleegd.

 
Oplossingen

 • De geformuleerde oplossingen slaan op het onderzoeksprobleem.
 • De oplossingen zijn realistisch en toepasbaar.
 • Er is aangegeven waarop de oplossingen gebaseerd zijn.
 • De originaliteit van de oplossingen.

 
Conclusie

 • Er is (zijn) een conclusie(s) getrokken.
 • De conclusie is volledig en juist (en kritisch ten aanzien van het eigen onderzoek).
 • De conclusie is zakelijk en helder geformuleerd.
 • Er is aangegeven welke problemen er waren, indien mogelijk met een verklaring.

 
Presentatie

 • De organisatie van de presentatie. Er is een duidelijke structuur en samenhang. De overgangen zijn duidelijk en gemakkelijk te volgen door de luisteraar.
 • Inhoud. De kern van de informatie wordt naar voren gebracht. De gegeven informatie ondersteunt de conclusies van het onderzoek.
 • Overdracht van informatie.
 • Gebruikte media. De media dragen bij tot de effectiviteit van de presentatie.

 
Overige criteria

 • Creativiteit van en eigen initiatief bij de uitvoering van het onderzoeksprobleem.
 • Uitgebreidheid van het onderzoek.
 • Mate waarin de gevolgde werkwijze aansluit bij de probleemstelling.
 • Aanwezigheid van volledige bronvermelding.
 • De formulering is in correct Nederlands weergegeven.