De deelnemers analyseren op een onderzoeksmatige wijze een maatschappelijk vraagstuk. Op basis van deze analyse formuleren ze een oplossing. Over het onderzoek wordt gerapporteerd in de vorm van een Nederlandstalige wetenschappelijke paper.

Het onderzoek kan betrekking hebben op één van volgende zes thema’s: Economie, Gezondheid, Media, Mensenrechten en Varia, Onderwijs, Sociale cohesie. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun onderzoek organiseren en hierover rapporteren aan de hand van de stappen die hieronder worden vermeld.

Onderzoekstappen

Oriënteren:

Stap 1: Oriëntatie op het onderzoeksprobleem

 1. Je kiest/krijgt een onderzoeksprobleem
 2. Je gaat na wat de doelstelling van het onderzoek is
 3. Je bakent het onderwerp van je onderzoek af
 4. Je gaat na of het onderzoeksprobleem te onderzoeken is
 5. Je inventariseert de gekende informatie

Stap 2: Formuleren van onderzoeksvragen

 1. Je formuleert hoofd- en deelvragen
 2. Je gaat na of de vragen eenduidig geformuleerd en concreet zijn
 3. Je legt de onderzoekseenheid vast
 4. Je kiest de dataverzamelingsmethode(s) die je voor je onderzoek zult gebruiken

 

Voorbereiden:

Stap 3: Maken van een onderzoeksplan

 1. Je bepaalt de structuur van je onderzoek
 2. Je bepaalt de methode van je onderzoek
 3. Je bepaalt waar en wanneer je gaat werken
 4. Bij groepswerk maak je een taakverdeling

 

Uitvoeren:

Stap 4: Verwerven van informatie

 1. Literatuuronderzoek
 2. Observatie
 3. Enquete
 4. Interview
 5. Labo experiment

 

Verwerken:

Stap 5: Verwerken van de informatie

 1. Je beoordeelt en verwerkt de verkregen data
 2. Je maakt een overzichtelijke voorstelling van deze data

 

Stap 6: Beantwoorden van de vragen

 1. Je beantwoordt je hoofd- en deelvragen

 

Stap 7: Formuleren van oplossingen en conclusies

 1. Je formuleert originele, realistische en toepasbare oplossingen die slaan op het onderzoeksprobleem
 2. Je trekt conclusies
 3. Je formuleert je eigen mening