1.1. Voorpagina

Titel, ondertitel, namen auteurs, leerjaar, school.

1.2. Inhoudsopgave

Stel een gestructureerde en duidelijke inhoudsopgave op met paginanummering.

1.3. Inleiding en ori├źntatie op het onderzoeksprobleem

Een inleiding die de opzet verduidelijkt, een algemene beschrijving van het project geeft en een motivatie voor de keuze van het onderwerp bevat.

1.4. Probleemanalyse en situatieschets

De beschrijving van de gekozen werkmethode, de te onderzoeken doelen, de beginhypothese en de parameters die het onderzoek kunnen beinvloeden. Oorzaken en gevolgen van het onderzoeksprobleem beschrijven.

1.5. Oplossingen voorstellen en een algemeen besluit formuleren

De resultaten van het uitgevoerde werk. De besluiten die verder komen uit de resultaten en eventuele aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.

1.6. Bibliografie

We nemen onze gegevens als volgt op in de bibliografie:

NAAM VAN DE AUTEUR, Voornaam, jaar. Titel van het volume, Titel van de collectie, uitgeverij, aantal delen, plaats van publicatie, aantal pagina’s.

NAAM VAN DE AUTEUR, Voornaam. Titel van het artikel, naam van
tijdschrift of krant, vermelding van het volume of paginanummer van eerste en laatste pagina van het artikel.

NAAM VAN DE AUTEUR, voornaam, internetadres, maand, jaar