WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Deze wedstrijd is uitsluitend voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.
 2. Elk deelnemer, alleen of in een groep van maximum 3 leerlingen, dient een onderzoekspaper in voor de voorziene deadline.
 3. Inschrijving van de deelnemers gebeurt per school, onder leiding van een schoolverantwoordelijke via de website van SOWO. Deelname aan de wedstrijd kan tot en met 1 maart 2019.
 4. Elke leerling en elk team kan slechts met 1 paper deelnemen.
 5. De onderwerpen zijn verdeeld over 6 categorieën: “Economie”, “Gezondheid”, “Onderwijs”, “Sociale Cohesie”, “Media”, “Mensenrechten & Varia”.
 6. De organisatie kan de inschrijvingen stopzetten indien het aantal toegelaten projecten per categorie wordt overschreden.
 7. De selectie van de paper gebeurt op basis van de beoordelingscriteria van het jurycomité.
 8. De 30 projecten die de preselectie halen, worden via mail of brief op de finale uitgenodigd.
 9. De organisatie voorziet basisuitrusting (tafel, stoel, elektriciteit, beamer) aan de deelnemers tijdens de finale. Materiaal nodig voor de projecten wordt door de deelnemers voorzien.
 10. Volgorde van de presentaties tijdens de finale wordt door de organisatie bepaald en via mail gecommuniceerd.
 11. De scholen en leerlingen die deelnemen aan de olympiade zijn zelf verantwoordelijk voor hun vervoer naar de finale. Eten en drinken zal door de organisatie worden voorzien.
 12. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos.
 13. De prijzen worden toebedeeld per groep en niet per persoon.

STAPPENPLAN

 1. Stel een team samen voor je project. Maximum 3 deelnemers per onderzoekspaper. Je kan ook alleen een paper indienen.
 2. Zoek een begeleider (leerkracht).
 3. Kies een onderwerp, dat past binnen één van onze zes categorieën: “Onderwijs”, “Economie”, “Sociale Cohesie”, “Gezondheid”, “Media”, “Mensenrechten en Varia”.
 4. Schrijf je paper volgens de bijgevoegde richtlijnen over vorm en inhoud (Richtlijnen vorm en inhoud).
 5. Dien je paper in via de website. De uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2019.
 6. Je paper wordt beoordeeld op bijgevoegde criteria (Beoordeling van de paper).
 7. 30 teams worden geselecteerd voor de finale en ontvangen een uitnodiging via e-mail of post. 
 8. Op de finale presenteer je je onderzoek aan onze jury. Voorzie een powerpointpresentatie van 10 minuten. Je presentatie wordt beoordeeeld op bijgevoegde aandachtspunten (Beoordeling van de presentatie).
 9. De jury kiest per categorie één winnaar, die in een presentatie van 3 minuten zijn/haar onderzoek mag voorstellen aan het publiek.

We wensen jou (en je team) alvast heel veel succes en plezier met je deelname aan de Sociale Wetenschappen Olympiade 2019!!