• Sociale wetenschappen tot leven brengen door de schoolse kennis toe te passen in het dagelijkse leven.
 • De nieuwsgierigheid van de studenten richten naar de sociale wetenschappen en bewustzijn voor sociale thema’s vergroten.
 • Jongeren aanmoedigen om vaardigheden zoals verbeelding, onderzoek, interpretatie en presentatie, te ontwikkelen.
 • Uitdagen tot zelfstandig en creatief werken.
 • Jongeren uitdagen om oplossingsmethodes uit te denken en wetenschappelijke concepten toe te lichten.
 • Idee├źn stimuleren om de maatschappij in een positieve zin te helpen evolueren.
 • Motiveren om een eigen mening te verwoorden en om rekening te houden met de mening van anderen.
 • De leerlingen er toe aanzetten om fenomenen te leren analyseren, synthesen te maken en hieruit volwaardige besluiten te trekken.
 • Sensibiliseren voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.
 • Stimuleren van teamwork.
 • Aanmoedigen tot het aanvatten van studies in de sociale wetenschappen.
 • Jongeren warm maken voor de belangrijke arbeidsmarkten van onze maatschappij.