Meyrem Almaci – Federaal Volksvertegenwoordiger: “Het is belangrijk dat VOV een leemte kan invullen zoals ze met de Sociale Wetenschappen Olympiade heeft gedaan. Dit verrijkt het onderwijsveld en het brengt veel mensen samen.”
Francis Loyens – Onderwijspedagoog KHLIM: “Ik ben vooral verbaasd over de het feit dat jongeren met weinig academische achtergrond toch inzicht kunnen verwerven in de manier waarop kennis wordt gegenereerd rond deze sociale vraagstukken.”
Bert Van Poeck – Winnaar 1ste editie SOWO: “Mijn lerares had posters bij van SOWO en gaf me de opdracht om mijn project in te schrijven. Ik had niet verwacht dat ik de echte winnaar zou zijn. De prijzen zijn prachtig: die stage staat mooi op mijn CV.”
Jan Peumans – Voorzitter Vlaams Parlement: “Het is belangrijk dat burgers zich bemoeien met politiek. Onze democratie is pas geslaagd als burgers zich organiseren, als ze kritisch zijn en zich betrokken voelen bij de samenleving. Daarom is deze olympiade belangrijk. Ik hecht veel belang aan het opvoeden van jongeren tot actieve burgers. Ook initiatieven zoals deze olympiade willen jongeren leren nadenken over onze samenleving en hen stimuleren om op een kritische manier naar oplossingen te zoeken. De thema’s die hier aan bod komen zijn stuk voor stuk thema’s die tot de bevoegdheden van het Vlaams Parlement behoren en ons allen aanbelangen: gezondheid, economie, integratie, onderwijs en burgerzin.”
Cindy Pireyn – Finalist SOWO: “Ik ben blij dat er eindelijk een olympiade is die aansluit bij mijn studierichting sociale technische wetenschappen. Zo’n olympiade bereidt ons voor op verdere studies en de deelname staat mooi op mijn CV.”
Leerkracht – VMS Roeselare: “Vanuit de VMS Roeselare danken wij u voor de prima organisatie. Onze leerlingen hebben er een fantastische ervaring op zitten, het zelfvertrouwen groeit, ze kunnen de stap naar het hoger onderwijs zetten! Ook voor de school geeft het een goed gevoel als we zien dat onze leerlingen slagen in de projecten die ze ondernemen. Nogmaals dank, vanuit de naam van onze leerlingen, voor deze â€?duw’ in de goede richting!”
Meyrem Almaci – Federaal Volksvertegenwoordiger: “Ik ben blij met het succes van SOWO en met de gemengdheid van het publiek. Hier wordt het clichébeeld over jongeren en over allochtone jongeren die niet geinteresseerd zouden zijn in de maatschappij overboord gegooid. De diversiteit van talenten in samenleving moet ook weerspiegeld worden in olympiades. Zo toont de maatschappij dat het die andere talenten ook heel waardevol vindt.”
Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren – Professor emeritus: “Het is belangrijk dat jongeren niet alleen praten over sociale problemen maar dat ze er ook onderzoek naar doen, er kritisch over nadenken en dat ze het kunnen presenteren.”
Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo – VMS Roeselare Directeuren: “Het doet vooreerst deugd dat zoveel mensen geinteresseerd zijn in sociale zaken. Dat onze leerlingen gewonnen hebben geeft natuurlijk een positief gevoel. Want de richting wordt soms door de wetenschappelijke en economische richtingen onderschat. Zowel voor de richting als voor de leerkrachten die hier aanwezig zijn is dit zeker een extra motivatie.”
Saliha Eker – Turkse attachĂ© van Onderwijs: “SOWO is een “bewonderenswaardige” organisatie vooral de kwaliteit van de presentaties en de professionaliteit van de juryleden, valt hier enorm op.”
Prof. Dr. Mieke Van Heagendoren – Professor Emeritus: “Dat leerlingen nadenken over maatschappelijke problemen en er ook eigen oplossingen proberen te formuleren en niet alleen maar café praat doen. De Vlaamse Overheid moet “de moeite” doen om het initiatief te steunen vooral “omdat er geen onderscheid werd gemaakt en het alle Vlaamse scholen aanspreekt. Verschillende leerkrachten van verschillende scholen ontmoeten hier elkaar bovendien. Dit is de perfecte vorm van dialoog.”
Prof. Dr. Johan Leman – Antropoloog, KUL: “Gelijkaardige organisaties gebeurden maar dan op kleinere schaal (per scholengroep of per scholennet)”. SOWO maakt geen onderscheid en richt zich op al de Vlaamse scholen. Het is belangrijk dat de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs voor ze de stap naar het hoger onderwijs zetten de confrontatie (met hun talenten) aangaan op een ander niveau en presenteren voor een professionele jury.”
Jan Peumans – Voorzitter Vlaams Parlement: “Het is belangrijk dat zij nadenken over maatschappelijke problemen en op een kritische manier naar oplossingen zoeken. In dat opzicht is het belangrijk dat ze gemotiveerd worden zoals hier op de Sociale Wetenschappen Olympiade.”

Quote