Prof. Dr. Mieke Van Heagendoren – Professor Emeritus: “Dat leerlingen nadenken over maatschappelijke problemen en er ook eigen oplossingen proberen te formuleren en niet alleen maar café praat doen. De Vlaamse Overheid moet “de moeite” doen om het initiatief te steunen vooral “omdat er geen onderscheid werd gemaakt en het alle Vlaamse scholen aanspreekt. Verschillende leerkrachten van verschillende scholen ontmoeten hier elkaar bovendien. Dit is de perfecte vorm van dialoog.”

Quote2